Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Tình yêu

 Thơ: Ben Oh

Nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày (Live): CS Trúc Ny


Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

Giọt nước mắt cho quê hương

Thơ: Nguyễn Dũng
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Trình bày: Clara Ngo

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

Vạt nắng hờ

Thơ: Lê Hữu Minh Toàn
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022

Rồi ai cũng sẽ đến

Thơ: Ben Oh
Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

Nụ hôn lì

Thơ: Phan Hạ Du
Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

Xin hỏi em

Thơ: Ben Oh
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

Xin hỏi em

Thơ: Ben Oh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Đàn & Hát: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải