Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2021

Chiều Vắng

Thơ: Hoàng Thy Mai Thảo
Phổ nhạc: Nguyễn Minh Châu
Trình bày: Hà Lan PhươngThứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Em về cho mây bay đi

Thơ: Chu Thụy Nguyên

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Màu nhạc sầu

 Sáng tác: Vũ Thư Nguyên

Trình bày: Hà Lan Phương


Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Du Ca

Thơ: Cao Nguyên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Rượu Mặt Trời

Thơ: Cao Nguyên
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương
Ghi chú: Say quyên mặt Đã lầm lì thay cho mặt đá lầm lì trong clip(lỗi chính tả vô ý)

Mặt trời!, tượng trưng cho một uy lực tối cao độc tôn. Ở đây tác giả thơ đã dùng nó thay rượu để chứng tỏ cái hùng tráng một thời của mình, để say, quên đi những dối gian của thế sự. Nguyễn Hải & Hà Lan Phương cố gắng diễn tả bài thơ qua âm nhạc để hy-vọng chấp cánh cho nó đến được với mọi người nhất là những cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa oai hùng thuở xưa.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe


Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

Lỡ

Sáng tác: Vũ Thư Nguyên
Đệm nhạc: Nguyễn Hải 

Trình bày: Hà Lan Phương