Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Tiếng buồn

Mời mọi người thưởng thức (Tiếng buồn)
Thơ: Mai Thanh Tuyền (Phu nhân Niên Trưởng QCĐTTP Dương Ngọc Ánh)
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm Đàn và thực hiện Clip: Nguyễn Hải
Hình ảnh: Internet
Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

45 năm người Quân Cảnh xa quê hương

Sáng tác: QC Nguyễn Hải
Hình ảnh: Internet
Thực hiện: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Tin nhắn cuối cùng gửi mẹ *Phạm thị Trà My chết ngộp trong thùng đông lạnh*

Sáng tác: Huỳnh Công Ánh *Phỏng theo tin chắn cuối cùng gửi mẹ của Phạm Thị Trà My tại Anh Quốc, trước khi tử nạn trong thùng đông Lạnh vượt biên tìm tự do thóat khỏi gông cùm của cộng Sản Việt Nam*
Trình bày: Hà Lan Phương
Hình ảnh: Internet
Thực hiện: Nguyễn Hải

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thiên Đường Một Thuở

Thơ: Mai Thanh Tuyền
Phở nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Ta Còn Nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Bài Mùa Đông

Thơ: Hoàng Định Nam
Phổ nhạc: Hoàng Lan
Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Giới thiệu CD Giận HờnBiển Rộng


Bóng tối tình

Còn mùa nào nữa đây


Cơn sốt tình yêu


Desire


Giận hờn

Nát thêm ngàn lần


Như trong bốn mùa


Thu cảm


Tiếng dương cầm buồn


Tình yêu muôn thuở


Vòm trời trong tóc