Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Bên Tiếng Guitar

Thơ: Minh Châu
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: 02 Guitars
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan Phương


Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

Sonata "Độc tấu Piano"

Mời nghe Độc tấu Piano và diễn giải bằng Việt Ngữ


Thế Giới Guitar 02

Người đánh đàn Guitar rong


Thế giới Guitar 01

Xin xem giới thiệu trong clip


Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Kiếp Này Yêu Em

Thơ: Minh Hồ
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L.Phương
Video clip: Minh Hồ Đào

Trình bầy: Hà Lan Phương