Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

Đà Lạt sao anh không muốn nhớ

Thơ: Chu Thụy Nguyên

Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét