Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2022

Khi Lòng Vẫn Chưa Quên

Thơ: Huỳnh Giao

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét