Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Nếu Trăng Đêm Nay Không Về

Thơ: Chu Thụy Nguyên
Nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Clip: Dĩ vãng Buồn
Keyboard: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét