Thứ Hai, 8 tháng 8, 2022

Sao Người Mãi Vô Tình

Thơ: Huỳnh Giao

Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét