Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

Nếu mẹ đi lấy chồng

Thơ: Nguyễn Khiết Hà
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm nhạc: Nguyễn Hải
Thực hiện clip: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Bóng tối con tim

Nhạc và lời: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương
Đệm nhạc: Nguyễn Hải