Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

Chiêm Bao

Thơ: Hồng Mạc Tô
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét