Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Giã từ yêu

Thơ: Trường Đinh
Phổ nhạc: Ng. Hải & H. L. Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Ka-Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét