Thứ Ba, 22 tháng 3, 2022

Để dành yêu thương

Thơ: Mỹ Trinh

Phổ nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét