Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Paris mưa ngọc

Thơ: Hoàng Thy Mai Thảo
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét