Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

Em chỉ muốn nói

Thơ: Sương Nguyễn

Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét