Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Giọt Sầu "Bài thơ cuối cùng của tháng năm"

Mời thưởng thức độc tấu Piano

Music by : Nguyen Hai and Ha Lam Phuong

Lyrics by : Vanessa Tram
Arranged and Performed by : Gerry Pucci

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét