Thứ Ba, 25 tháng 1, 2022

Ta Còn Nhau

 Thơ: Huỳnh Công Ánh

Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét