Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Một trái tim

Thơ: Mật Nghiêm
Phổ nhạc: Nguyễn Hải &Hà Lan Phương
Hòa âm: Quốc Dũng
Clip: Nguyễn Hải

Trình Bầy: Quang Minh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét