Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Nếu Trăng Đêm Nay Không Về

Ta qua đời nhau như mây bay
Vẫn gió đong đưa mùi hương này
Chiều thật lạ. Và em thật lạ
Bỗng nhiên buồn như cỏ, như cây.
Người bỗng vô biên đường thiên thai
Ru chi mắt biếc sóng u hoài
Cho ta chết nhớ trời thơ ảo
Có đợi nghìn trùng mây vẫn bay.
Thì thôi ! cứ giữ hồn thơ ấy
Em với áo xưa trời uyên nguyên
Thì thôi ! cứ điểm trang như thế
Ai trách gì đâu ? Thề với nguyền
Thi thoảng có về xin qua đây
Guốc mộc dáng xưa vẫn chốn này
Chiều thật lạ. Và em thật lạ
Nét tinh tuyền thoáng gặp đã say.
Ta nợ vầng trăng xưa lâu nay
Nợ cả dáng xưa trời ngất ngây
Nếu trăng đêm nay không về thật
Người bỏ ta rồi. Trăng có hay ? …
     Chu Thụy Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét