Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

Đêm Rơi

Thơ: Phương Vy

Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét