Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Rừng Thu Thay Lá

Thơ: Miên Thụy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét