Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

Tình không dừng lại

Thơ: Nguyễn Khiết Hà
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét