Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Chờ nhau

Hà Lan Phương
Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Guitar đệm hợp âm: Hà Lan Phương
Guitar Giang tấu: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương