Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Ảo ảnh phù du

Thơ: Bạch Lan Thanh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải
Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét