Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Dằng sau những nụ cười

Sáng tác: Trần Duy Đức
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: Dĩ vãng Buồn

Trình bầy: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét