Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Đạo Tâm Nhạc Khúc 1 (Thanh Hiền hoà âm)

Tựa đề bài nhạc                           Tác giả thơ                Phổ nhạc                          Trình bầy                  
Tình mẹ                                        Tuệ Kiên                  Nguyễn Hải & HLP             Hà Nguyễn
Chùa xưa                                     Thích Tịnh Đức                         //                         HLP
Đạt đạo                                        Huyền Không           Hà Nhật Linh                      Ngọc Ánh
Tôi lạy suối nguồn                         Cung Vũ                                 //                           Mỹ Ngọc
Trẻ thơ                                          Mật Nghiêm             Nguyễn Hải & HLP            HLP
Dòng đời                                       Lưu Nguyễn             Hà Nhật Linh                      Mỹ Châu
Ta thấy Ta                                     Tuệ Kiên                  Nguyễn Hải  & HLP            Lê Thành
Noi ánh đạo vàng                          Chân Tịnh                Nguyễn Hải & HLP             HLP
Mùa ơn phước nơi quê người        TT Mây trên ngàn     Nguyễn Hải & HLP             Lê Uyên
Nhìn xuân thấy đạo                       Mật Nghiêm             Nguyễn Hải & HLP             HLP
Kim Cang Tụng                            Cung Vũ             Nguyễn Hải & Hà Nhật Linh     HLP / Thanh Hiền
                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét