Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

Màu nhạc sầu

 Sáng tác: Vũ Thư Nguyên

Trình bày: Hà Lan Phương