Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Cõi Mộng

Thơ: Vanessa Trần
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm Đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét