Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Cơn Đau Tháng Ngày

Sáng tác: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét