Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Quên một mối tình

Sáng tác: Quang Ngọc
Keyboard: Nguyễn Hải
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan PhươngKý âm: theo version đầu Tr. Q. Lưu đệmThứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

Đến Cùng Tôi

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Ng. Hải & H.L.Phương
Hòa âm: Quang Đạt
Clip: HLP

"Chủ đề đêm ra mắt 3CDs của Ng. Hải & H.L.Phương"

Trình bầy: Hương Giang

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

Mầu Xanh Lạ

Sáng tác: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hoà âm: Nguyễn Hải
Clip: HLP

Trình bầy: Hà Lan Phương