Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Mẹ Là Thơ Nên Đất Nước Sẽ Hồi Sinh

Thơ: Trần Trung Đạo

Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét