Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Bến xưa

Thơ: Diệu Hiền
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Phối âm: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

Một đời yêu anh

Sáng tác: Hoàng Lan
Trình bày: Hà Lan Phương