Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

Còn ai với ai

Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Hà Lan Phương


Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2022

Đêm Rơi

Thơ: Phương Vy

Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương


Thứ Ba, 6 tháng 9, 2022

Em chỉ muốn nói

Thơ: Sương Nguyễn

Phổ nhạc & Trình bày: Hà Lan Phương


Thứ Hai, 5 tháng 9, 2022

Mẹ Là Thơ Nên Đất Nước Sẽ Hồi Sinh

Thơ: Trần Trung Đạo

Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Trình bày: Hà Lan Phương