Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Biển Đã Nói Gì

Thơ: Trường Đình
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Phối âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

30 năm dấu tình

Sáng tác: Hà Lan Phương
Riêng tặng: Phu Quân Nguyễn Hải và những cặp đôi có
trên 30 năm gắn bó

Hòa âm: Nguyễn Hải
Trình bầy: Hà Lan Phương