Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Đành như không quen

Nhạc và lời: Hà Lan Phương
Đệm Đàn: Nguyễn Hải (VN STY file)

Trình bày: Hà Lan Phương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét