Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Chỉ Một Mùa Thu

Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & H.L.Phương
Hòa âm: Quang Đạt

Trình bầy: Hà Lan Phương
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét