Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Em là ai?

Nguyễn Hải
Thơ: Nhã Trúc
Nhạc: Hà Lan Phương
Đàn hát: Nguyễn Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét