Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

Huế, một lời hẹn chưa thành

Thơ: Trần Kiều Bạc
Nhạc: Hà Lan Pahương
Trình bày: Hà Lan Phương
Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét