Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

Post MP3

Thuần tự như sau:

1/- Để text ở HTML

2/- Copy phần dưới xong paste vào

3/- thay tác giả Elvis Phương bàng tên người hát

4/-thay nguồn MP3 đang có bàng nguồn muốn đăng xong đổi số cuối cùng 0 thành 1

5/- puslish và view blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét