Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Trong cõi buồn ai

Thơ: Từ Tú Trinh
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Trình bày: JHà Lan Phương

Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét