Thứ Hai, 12 tháng 12, 2022

Vạt nắng hờ

Thơ: Lê Hữu Minh Toàn
Phổ nhạc: Ng. Hải & Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét