Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Đêm rơi


Thơ: Phương Vy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Đệm dàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Hãy đến như tình nhân

Thơ: Phương Vy
Phổ nhạc: Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Hòa âm: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

Buồn Mang Thao

Sáng tác:Nguyễn Hải & Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bầy: Hà Lan Phương