Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Em có là mùa thu

Thơ: Trầm Nhi
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Đệm đàn: Nguyễn Hải

Trình bày: Hà Lan Phương

Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét