Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Ta Còn Nhau

Thơ: Huỳnh Công Ánh
Phổ nhạc: Hà Lan Phương
Trình bày: Hà Lan Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét