Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Tình yêu

 Thơ: Ben Oh

Nhạc: Hà Lan Phương

Trình bày (Live): CS Trúc Ny


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét